Mentalt stark™

En god psykologisk motståndskraft – att vara mentalt stark

Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande i livet och att växa av dessa upplevelser, vilket leder till att man upplever sig mer och mer kapabel att hantera sig själv då livet visar sig från sin mindre bra sida. Tag chansen gå delta i några av våra föreläsningar, kurser eller workshops om hur man arbetar för att bli Mentalt Stark.

En workshop om ungdomar och psykisk hälsa

Licensieringskurs för dig som arbetar med ungdomar

 

Mentalt Stark™. Givande frukostföreläsning

Mentalt stark

Ungdomar upplever precis som vuxna både motgångar, misslyckanden, sorger och bedrövelser i sin vardag. Det som skiljer vuxnas upplevelse av detta är ofta att man genom sin vandring i livet lärt sig hur man bäst ska hantera de negativa känslor som motgångarna för med sig, något som ungdomar inte har fördelen av. Att känna sig vilsen då det gäller att hantera sig själv på bästa sätt när svåra känslor dyker upp, är en upplevelse många ungdomar delar.

 En god psykologisk motståndskraft – att vara mentalt stark

Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande i livet och att växa av dessa upplevelser, vilket leder till att man upplever sig mer och mer kapabel att hantera sig själv då livet visar sig från sin mindre bra sida.

 Föreläsning om att bygga psykologisk motståndskraft

Den här föreläsningen innehåller praktiska tips för hur du kan öka din psykologiska motståndskraft, oavsett hur du mår idag. Om du regelbundet tar hand om din mentala hälsa på ett förebyggande vis, kan du effektivt förebygga långvariga psykiska besvär längre fram i livet. Konstigare än så är det inte.

Vår frukostföreläsningen är till för dig som arbetar med ungdomar och syftar till att skapa goda förutsättningar att arbeta med mental friskvård och därmed förebygga psykisk ohälsa. Mentalt stark är ett koncept som hjälper individer att bygga upp sin psykologiska motståndskraft.

Datum, tid, plats & anmälan

måndag 8/10 kl 08:00-10:00 – Stockholm (Gamla Stan)

onsdag 10/10 kl 08:00-10:00 – Malmö (Elite Savoy)

Mellan 08:00 och 08:30 serveras frukost, därefter börjar föreläsningen som beräknas vara klar 09:30, efter föreläsningen finns tid för frågor eller vidare diskussioner fram till kl 10.00.

Pris per person: 400 kr (exkl. moms), då ingår frukost.

Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se alternativt fylla i formuläret till vänster. OBS! viktigt att du anger fakturaadress (ev. referensnummer) och mobiltelefon i din anmälan. Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta föredragshållaren Tomas Lönn (tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119).

Varmt välkommen till en givande frukostföreläsning om hur du kan arbeta med mental friskvård!