Fokusgrupp med potentiella elever

fokusgrupp

Target Group Advisory Board™ (fokusgrupp) är en kostnadseffektiv metod för att skapa lokala ungdomspaneler med individer i målgruppen vilka fungerar som rådgivare vid all strategisk planering av skolans marknadskommunikation. Detta innebär en trygghet för våra kunder på så sätt att de som uppdragsgivare aldrig behöver vara tveksamma till om de strategier som utvecklas av oss verkligen har bäring på de ungdomar som utgör skolans potentiella elever.

Vad är en fokusgrupp?

Fokusgrupper är en intervjuform där en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett förutbestämt ämne. Gruppdeltagarna har något gemensamt (ålder, kön, erfarenheter etc) och frågestunden leds av utfrågare/moderatorer. Till stöd har gruppledarna en intervjuguide.

Resultaten kan sammanställas på olika sätt. Intervjun kan spelas in på band, skrivas ut i löpande text för att sedan analyseras utifrån värdebärande ord, vanligaste kommentarer, åsikter som speglar förutbestämda områden och så vidare. Ett annat sätt är att under intervjun föra anteckningar och bara ta med sådant man särskilt söker efter. Det hela avgörs av intervjuns syfte – vad man vill ha ut av sin fokusgrupp. Resultat kan användas för att söka idéer till förändringar, som ett sätt att följa upp genomförda förändringar, inför enkäter för att hitta bra frågor, som ett komplement till andra undersökningar eller för kvalitativ forskning.

Varför fokusgrupp? – fördelar

Med hjälp av samtalet breddas perspektivet på ämnet då deltagarna kan föra fram sina åsikter samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina egna erfarenheter. Denna interaktion mellan deltagarna ger ett stort djup i svaren på frågorna som blir belysta ur en mängd perspektiv, trots få deltagare. Intervjupersonerna uppskattar också ofta den delaktighet som intervjun erbjuder. Andra fördelar är att de är lätta och billiga att genomföra och att de enkelt kan formas för att passa aktuella frågeställningar.

En utvecklingsprocess för skolans marknadskommunikation bör alltid starta med att låta ungdomarna arbeta fram och föreslå en attraktiv och hållbar kommunikationsstrategi baserat på input i form av relevanta marknadsundersökningar och analyser i kombination med deras känsla för ungdomars sätt att tänka, känna och bete sig som relaterar till valet av skola.

Vår Target Group Advisory Board™ är en form av fokusgrupp där potentiella elever får en möjlighet att medverka till skolans utvecklingsarbete på ett effektivt sätt. Låt ungdomarna komma med ”i matchen”, de sitter på en informationsskatt!

Vill du ha mer information om hur vi lägger upp en ungdomspanel och vad det kostar? Fyll i vårt kontaktformulär och koden:UP001 i fältet ”Ämne” så mailar vi över en PDF inom 48 timmar.