Richmond University

London Calling

Har ni elever som är nyfikna på utlandsstudier? Vi samarbetar med Richmond University i London och anordnar studieresor, informationsträffar och andra event för intresserade ungdomar.