Genom skräddarsydda elevundersökningar, omvärlds och framtidsanalyser samt genom länkar till universitetsvärlden hjälper vi gymnasieskolor runt om i landet att gå i takt med tiden.

Det är lätt att fastna i frågor som är akuta och rör den dagliga ruljangsen. Vi anpassar oss till det läge som gäller just idag och det gör vi för att överleva. Men det gör oss bräckliga på lång sikt. Syftet med omvärlds och framtidsanalyser är att undvika att överraskas av nya och till synes ”plötsliga” förändringar i omvärlden – och istället i god tid identifiera möjligheter och hot i nya trender och händelser i omvärlden. På det sättet stärker man sin attraktions och konkurrenskraft som skola. Särskilt prioriterat är detta för frågor som rör ledarskap, elevrekrytering & kompetensförsörjning – alla är områden som kräver strategiska, långsiktiga beslut.

Lika viktig som omvärldsanalysen är den analys som tar sikte på att förstå ungdomars värderingar och preferenser relaterat studier och framtida yrken samt att analysera skolans rykte med jämna mellanrum. Detta för att på allvar kunna sätta sig in i de potentiella och nuvarande elevernas tankevärld utan ”vuxenfilter” och historiska glasögon.

Framtidssäkrade skolor fattar progressiva strategiska beslut, inte reaktiva.

Vill ni bli en av dessa skolor? Då har ni kommit rätt, välkommen till oss på BizCare!

boxes_firstpage4
boxes_firstpage2
boxes_firstpage3
boxes_firstpage1
Senaste nyheterna
Senaste kurser och workshops