VD har ordet

Tomas LönnEn skola som är attraktiv för såväl elever som personal har bättre ekonomiska resurser, lägre sjukskrivningstal, ett bättre rykte och en lägre personalomsättning än de skolor som är mindre attraktiva. En attraktiv skola är bra på att visa upp sina unika fördelar både som skola och som arbetsplats, vilket kräver en skicklighet avseende marknadskommunikation.

Skolledningen har idag en dubbel eller kanske till och med en trippel roll. De bär inte bara ansvaret för det dagliga ledarskapet av arbetslagen, utan också för skolans kontakter med huvudmannen och övriga intressent-grupper utanför skolans väggar samt för strategiarbete och marknadskommunikation, där det sistnämnda syftar till att visa upp skolans unika fördelar för såväl potentiell personal som potentiella elever. I den konkurrensutsatta miljö skolan idag lever i blir det helt livsavgörande att skapa tydliga unika fördelar samt en tydlig strategi för skolans marknadskommunikation. Problemet är bara att de individer som ansvarar för att arbeta med marknadskommunikationen på skolan ofta saknar såväl nödvändig erfarenhet av marknadskommunikation samt relevant utbildning på området.

Dessutom har dessa interna marknads-kommunikatörer multipla arbetsuppgifter och måste således prioritera mellan sina olika uppdrag och ansvarsområden på skolan, vilket enligt vår erfarenhet skapar en situation där arbetet med skolans marknadskommunikation faller mellan stolarna. och det är här vi på BizCare kommer in i bilden. Vår vision handlar om att vara den naturliga samarbetspartnern till skolor som vill utveckla sin marknadskommunikation, utveckla sina unika fördelar och stärka sin attraktionskraft. Skolor som vill bli nummer ett i målgruppens medvetande.

Varmt välkommen till oss på BizCare – vi gör skillnad.

Tomas Lönn