Gymnasiemässan – så lyckas ni

Skolans rykte (upplevda unika fördelar) avgör gymnasie-valet. En skolas rykte är enligt många studier det mest avgörande för vilken skola en elev väljer. Detta rykte är oftast baserat på ”mjuka värden” och kan beskrivas som en känsla för vilken stämning som råder på skolan samt vilka ungdomar som går där. Att stärka detta rykte innebär att man dels måste kommunicera en specifik unik känsla samt att budbäraren skall representera den kategori av ungdomar som eleven vill möta på skolan.

Att få möta en person på gymnasiemässan som stämmer överens med bilden av vilken typ av elever som man önskar skall utgöra majoriteten av sina framtida klasskompisar och få höra denna person berätta om sina positiva upplevelser av skolan och om skolans unika fördelar är sannolikt det mest effektiva sättet att påverka skolans rykte bland ungdomar i grundskolan.

BizCare har under många år utvecklat en tjänst vilken syftar till att träna skolans ambassadörer på gymnasiemässan i syfte att påverka och stärka en skolas rykte och attraktionskraft.

Skolambassadörsutbildningen baseras på en process för skolor som vill säkerställa en önskad tillströmning av nyrekryterade elever inför nästa gymnasieval. En avgörande faktor för att lyckas med marknads-kommunikationen i en gymnasieskola är att använda de egna eleverna som skolans ambassadörer för att kommunicera och rekrytera. Ju mer ambassadörerna känner sig motiverade och delaktiga desto större är chanserna att lyckas på gymnasiemässan, events och öppet hus.

Ett optimalt ambassadörsteam består av 7-15 elever samt minst en ansvarig lärare. Vi förser teamet med en plattform där skolans profil, unika fördelar samt rekryteringsargument sammanfattas. Genom att träna argumentationen genom rollspel där ambassadörerna interaktivt medverkar till att utveckla skolans kommunikationsstrategier ges dessa ambassadörer en professionell möjlighet att påverka skolans rykte i möten med grundskoleelever och deras föräldrar på gymnasiemässan.

Baserat på detta skapar vi en känsla av eget ansvar samt förmåga och tillit till att som ambassadörsgrupp kunna driva och påverka marknadskommunikations-processen med stöd från skolans ledning.

Nu är det hög tid att anmäla din skola till vår utbildningsturné som går av stapeln under hösten 2018. Vi kommer till er skola för att under en halvdag via rollspel öva och träna ambassadörsrollen, detta varvat med teori och feedback. Målsättningen är att ungdomarna efter utbildningsdagen skall känna sig säkra i sin ambassadörsroll och kommunicera på ett effektivare sätt med potentiella elever och deras föräldrar.

Vill du ha mer information om hur vi lägger upp en ambassadörsutbildning och vad det kostar? Fyll i vårt kontaktformulär och koden:SA001 i fältet ”Ämne” så mailar vi  över en PDF inom 48 timmar.

utbildning av monterpersonal på gymnasiemässan
Skolambassadörer på gymnasiemässan
Gymn-massa