Undersök skolans rykte

Gymnasievalet är ett av de viktigaste framtidsvalen och ett som blivit ännu viktigare efter gymnasiereformen GY11. Men hur resonerar egentligen eleverna inför valet och vilket rykte har skolan egentligen?

Vi erbjuder skolor skräddarsydda marknadsundersökningar för att stödja beslutsfattande i frågor som rör skolans marknadskommunikation. En sökbildsanalys® är en marknadsundersökning som tar sitt avstamp i skolans rykte genom att bland annat söka svaret på följande frågor:

  • Vilka unika fördelar upplever ungdomarna i målgruppen att skolan har?
  • Hur uppfattas skolans marknadskommunikation av ungdomarna?
  • Vilka specifika digitala plattformar använder ungdomarna?
  • Vilka avgörande faktorer attraherar ungdomar till vår skola?
  • Vilka avgörande faktorer gör att vår skola hos vissa ungdomar i målgruppen inte blir ett förstahandsval?
  • Vad föreslår ungdomarna att vi bör göra för att öka skolans attraktionskraft?

Medan andra konsultföretag erbjuder en i stort sett statistisk metod för analyser, är våra rapporter byggda på lokala intervjustudier med potentiella elever.

Vi hjälper enskilda skolor att klargöra vilka unika fördelar de har, hur dessa kan utvecklas och hur de kan kommunicera sina styrkor mer effektivt.

Då ungdomar i första hand kommunicerar via digitala plattformar är det också viktigt att analysera hur denna kommunikation ser ut, och vad den innehåller då skolans rykte många gånger cirkulerar på nätet. Detta i kombination med att det är nödvändigt att ha koll på hur ungdomarna söker efter skolan på nätet gör att undersökningen om skolans rykte ofta utökas men en sökordsanalys, en undersökning som ofta är det första steget för att lägga grunden i den strategi som ska förbättra skolans placeringar och därmed  synligheten i det organiska sökresultatet på nätet. Det är viktigt att förstå exakt hur era potentiella elevers sökbeteende ser ut och vilka ord och fraser de använder sig av när de söker efter information. Har ni denna förståelse idag? Vi kan hjälpa er.

Till grund för våra rekommendationer och föreslagna strategier ligger ett gediget undersöknings & analysarbete i målgruppen, vi chansar aldrig med era nuvarande och potentiella elevers behov och bakomliggande drivkrafter till deras val av skola, vi ser alltid till att ta reda på fakta.

Är du intresserad av att få reda på hur ungdomar anser att ni kan utveckla era unika fördelar och därmed öka attraktionskraften.

Vill du ha exempel på hur en undersökningsrapport ser ut och vad den innehåller? Fyll i vårt kontaktformulär och koden:MU001 i fältet ”Ämne”så mailar vi helt gratis över en exempelrapport i PDF inom 48 timmar.

 

skolans rykte i fokus
 Skolans rykte - marknadsundersökningar