Mentalt stark™

En god psykologisk motståndskraft – att vara mentalt stark

Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande i livet och att växa av dessa upplevelser, vilket leder till att man upplever sig mer och mer kapabel att hantera sig själv då livet visar sig från sin mindre bra sida. Tag chansen gå delta i några av våra föreläsningar, kurser eller workshops om hur man arbetar för att bli Mentalt Stark.

En workshop om ungdomar och psykisk hälsa

Licensieringskurs för dig som arbetar med ungdomar

 

Mentalt stark™- Licensiering för dig som arbetar med ungdomar

Ungdomar upplever precis som vuxna både motgångar, misslyckanden, sorger och bedrövelser i sin vardag. Det som skiljer vuxnas upplevelse av detta är ofta att man genom sin vandring i livet lärt sig hur man bäst ska hantera de negativa känslor som motgångarna för med sig, något som ungdomar inte har fördelen av. Att känna sig vilsen då det gäller att hantera sig själv på bästa sätt när svåra känslor dyker upp, är en upplevelse många ungdomar delar.

En god psykologisk motståndskraft – att vara mentalt stark

Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande i livet och att växa av dessa upplevelser, vilket leder till att man upplever sig mer och mer kapabel att hantera sig själv då livet visar sig från sin mindre bra sida.

Läraren i rollen som mental tränare

Vår licensieringskurs för dig som arbetar med ungdomar syftar till att skapa goda förutsättningar att arbeta med mental friskvård och därmed förebygga psykisk ohälsa. Mentalt stark är ett koncept som hjälper individer att bygga upp sin psykologiska motståndskraft. Vi vill gärna se på den här licensieringsskursen som något som gör det möjligt för ungdomarna att med din hjälp nå sin fulla potential och utvecklas till den bästa versionen av sig själva.

De som använder sig av Mentalt stark berättar för oss att de kan se en tydlig positiv förändring av ungdomar mående och att den mentala styrka som utvecklas på ganska kort tid är förbluffande.

Vår licensieringsskurs och de lektioner som återfinns i detta program bygger helt på evidensbaserad metodik hämtad från positiv psykologi och kognitiv beteendeterapi och då metodiken anpassats till mental friskvård, kan alla som jobbar med ungdomar oavsett yrkesroll och utbildningsbakgrund använda kursens metoder och verktyg utan risk för ”att göra fel”.

Kursen lämpar sig för:

Personer som arbetar med ungdomar i någon form så som lärare, mentorer, fritidsledare, idrottsledare, skolkuratorer m.fl.

Innehåll

Programmet ger dig verktyg att utveckla ungdomarnas:

  • Insikt och förståelse för hur besvärliga känslor kan användas som bränsle till att nå framåt i livet.
  • Förmåga att upptäcka och omstrukturera negativa automatiska tankar samt att hantera tankefällor på ett funktionellt sett.
  • Personliga visioner, målbilder och motivation.
  • Sociala interaktioner.

Metodik

Metodiken som du under kursen får lära dig är uppbyggd på 6 st hela lektionsavsnitt samt 10 st fristående övningar där du leder ungdomarna genom diskussioner och praktiska moment vilka alla syftar till att hjälpa ungdomarna att bli mentalt starka.

Som deltagare på vår handledningskurs får du dels en möjlighet att ta dela av aktuell forskning inom området psykologisk motståndskraft, men även att öva dig i rollen som mental tränare utifrån de verktyg du får lära dig att använda.

Licensiering

Efter avslutad kurs, under förutsättning att du klarat såväl de avslutande teoretiska som praktiska proven, så erhåller du en licensiering från Resistant Minds att använda vår metodik, vilket innebär att du får tillgång vårt lektionsmaterial, uppdatering av detta material samt full support från någon av våra psykologer. Du kommer dessutom att bli inbjuden till ett nätverk bestående av andra licensierade lärare och mentorer där du kan utbyta erfarenheter med andra i din roll.

Kurslängd: 2 dagar, 09-16 bägge dagarna.

Pris: per person 8000 kr (exkl moms). I priset ingår för och eftermiddagsfika, lunch samt kurslitteratur. Vid licensiering erhåller deltagaren även aktuellt lektionsmaterial, övningsuppgifter, kurslitteratur, powerpoint fil med tillhörande presentationer.

Datum, tid och plats:

7/5-8/5, kl 09:00-16:00 båda dagarna – Viewpoint Avenue, Göteborg

För anmälan eller mer information, maila info@bizcare.se så återkommer vi inom kort.

Mentalt Stark – föreläsning

Vi bjuder in till frukostföreläsning om att bygga psykologisk motståndskraft

Nya studier från SKL och SLL visar att både elever och lärare i skolan drabbas allt oftare av psykisk ohälsa. Faktum är att den psykiska ohälsan i åldersgruppen 15-17 år mer än fördubblats de senaste 10 åren och på lärarsidan är det minst lika illa där antalet fall av utmattningssyndrom mer än tredubblats under samma period.

Med passion för mental friskvård

För många är det idag en självklarhet att hålla kroppen i trim och att leva sunt, vilket har gett stora vinster för folkhälsan. Men trots att den psykiska ohälsan bland såväl unga som vuxna ökar närmast exponentiellt läggs nästan inget fokus från vare sig samhället, skolan eller från arbetsgivare på preventivt arbete då det gäller vår mentala hälsa.  Det vill vi ändra på!

Psykologisk motståndskraft

”Psykologisk motståndskraft är förmågan att studsa tillbaka när du har skäl nog att ge upp, att ändå kämpa vidare och växa av den motgång och smärta du upplever när livet visar sig från sin mindre goda sida.”

Genom att fokusera på att utveckla de skyddande mekanismer som hjälper oss att studsa tillbaka snabbare och starkare efter motgång så menar vi på BizCare att du kan öka din psykologiska motståndskraft avsevärt och att detta kan förebygga psykisk ohälsa på samma sätt som kroppslig friskvård förebygger somatiska sjukdomar.

Mentalt Stark™

Baserat på aktuell forskning har vi utvecklat ett unikt koncept för mental friskvård vilket syftar till att hjälpa läraren att bygga sin mentala styrka, eller att hjälpa elever göra detsamma. Genom vår föreläsning kan du förkovra dig i mental friskvårds metodik i syfte att hjälpa dig själv eller ungdomar på skolan att bli mentalt starkare.

Precis som för kroppsliga ohälsa så förhindras bäst psykisk ohälsa genom preventivt arbete. Vi vill ta upp kampen mot den ökande psykiska ohälsan genom att föra in mental friskvård på agendan i gymnasieskolan för både lärare och elever som ett lika naturligt inslag som

Frukostföreläsning – Tid, plats och anmälan

Anmäl dig till något av våra kommande frukostföreläsningar i Stockholm eller Malmö och lyssna till hur man kan öka sin psykologiska motståndskraft samt hur er skola på ett effektivare sätt kan arbeta med mental friskvård för både lärare och elever.

Måndag 28 maj kl 8-9:30 – Stockholm, Victory Hotel i Gamla Stan (tid för frågestund finns)
Onsdag 30 maj kl 8-9:30 – Malmö, Elite Hotel Savoy (tid för frågestund finns)

Pris per person: 495 kr (exkl. moms), anmälan är bindande. I priset ingår en välsmakande frukostbuffé vilken serveras mellan 8:00-8:30 och därefter startar en dryg timmes föreläsning om hur man kan öka sin psykologiska motståndskraft samt hur er skola på ett effektivare sätt kan arbeta med mental friskvård för både lärare och elever.

Antalet platser är begränsat utefter konferenslokalens storlek därav är det först till kvarn som gäller. Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se alternativt fylla i kontaktformuläret till vänster (bekräftelse skickas separat när anmälan är registrerad, det kommer inget svar direkt). OBS! Kom ihåg att skriva vilken ort anmälan avser, fakturaadress (ev. referensnummer) och mobilnummer.

Om Föreläsaren

Tomas Lönn är KBT-terapeut, ledarskapscoach, föreläsare och författare. Sedan många år arbetar han som samtalsterapeut inom primärvården och har vid sidan av sitt vårdyrke frekventa uppdrag som ledarskapscoach i skolans värld. Tomas är också en mycket uppskattad föreläsare med över 1000 föreläsningar bakom sig.

Tomas har en magisterexamen i existentiell psykoterapi (University of Sheffield), en licentiatexamen i psykologisk coaching (University of East London) och en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (KBT Centrum, Uppsala). Tomas är även författare till boken Mentalt Stark som publiceras under maj månad.

Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta föredragshållaren Tomas Lönn tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119.

Varmt välkommen till ett spännande frukostseminarium om mental friskvård – som gör skillnad!