Mentalt stark™- Licensiering för dig som arbetar med ungdomar

Ungdomar upplever precis som vuxna både motgångar, misslyckanden, sorger och bedrövelser i sin vardag. Det som skiljer vuxnas upplevelse av detta är ofta att man genom sin vandring i livet lärt sig hur man bäst ska hantera de negativa känslor som motgångarna för med sig, något som ungdomar inte har fördelen av. Att känna sig vilsen då det gäller att hantera sig själv på bästa sätt när svåra känslor dyker upp, är en upplevelse många ungdomar delar.

En god psykologisk motståndskraft – att vara mentalt stark

Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande i livet och att växa av dessa upplevelser, vilket leder till att man upplever sig mer och mer kapabel att hantera sig själv då livet visar sig från sin mindre bra sida.

Läraren i rollen som mental tränare

Vår licensieringskurs för dig som arbetar med ungdomar syftar till att skapa goda förutsättningar att arbeta med mental friskvård och därmed förebygga psykisk ohälsa. Mentalt stark är ett koncept som hjälper individer att bygga upp sin psykologiska motståndskraft. Vi vill gärna se på den här licensieringsskursen som något som gör det möjligt för ungdomarna att med din hjälp nå sin fulla potential och utvecklas till den bästa versionen av sig själva.

De som använder sig av Mentalt stark berättar för oss att de kan se en tydlig positiv förändring av ungdomar mående och att den mentala styrka som utvecklas på ganska kort tid är förbluffande.

Vår licensieringsskurs och de lektioner som återfinns i detta program bygger helt på evidensbaserad metodik hämtad från positiv psykologi och kognitiv beteendeterapi och då metodiken anpassats till mental friskvård, kan alla som jobbar med ungdomar oavsett yrkesroll och utbildningsbakgrund använda kursens metoder och verktyg utan risk för ”att göra fel”.

Kursen lämpar sig för:

Personer som arbetar med ungdomar i någon form så som lärare, mentorer, fritidsledare, idrottsledare, skolkuratorer m.fl.

Innehåll

Programmet ger dig verktyg att utveckla ungdomarnas:

  • Insikt och förståelse för hur besvärliga känslor kan användas som bränsle till att nå framåt i livet.
  • Förmåga att upptäcka och omstrukturera negativa automatiska tankar samt att hantera tankefällor på ett funktionellt sett.
  • Personliga visioner, målbilder och motivation.
  • Sociala interaktioner.

Metodik

Metodiken som du under kursen får lära dig är uppbyggd på 6 st hela lektionsavsnitt samt 10 st fristående övningar där du leder ungdomarna genom diskussioner och praktiska moment vilka alla syftar till att hjälpa ungdomarna att bli mentalt starka.

Som deltagare på vår handledningskurs får du dels en möjlighet att ta dela av aktuell forskning inom området psykologisk motståndskraft, men även att öva dig i rollen som mental tränare utifrån de verktyg du får lära dig att använda.

Licensiering

Efter avslutad kurs, under förutsättning att du klarat såväl de avslutande teoretiska som praktiska proven, så erhåller du en licensiering från Resistant Minds att använda vår metodik, vilket innebär att du får tillgång vårt lektionsmaterial, uppdatering av detta material samt full support från någon av våra psykologer. Du kommer dessutom att bli inbjuden till ett nätverk bestående av andra licensierade lärare och mentorer där du kan utbyta erfarenheter med andra i din roll.

Kurslängd: 2 dagar, 09-16 bägge dagarna.

Pris: per person 8000 kr (exkl moms). I priset ingår för och eftermiddagsfika, lunch samt kurslitteratur. Vid licensiering erhåller deltagaren även aktuellt lektionsmaterial, övningsuppgifter, kurslitteratur, powerpoint fil med tillhörande presentationer.

Datum, tid och plats:

7/5-8/5, kl 09:00-16:00 båda dagarna – Viewpoint Avenue, Göteborg

För anmälan eller mer information, maila info@bizcare.se så återkommer vi inom kort.