Bli en vinnare i gymnasievalet. Vi hjälper er skola att lyckas.

En skola med ett starkt varumärke, är en skola med en unik profil. En skola med ett starkt varumärke vågar visa sin särart. En skola med ett start varumärke står stadigt när konkurrensens vindar blåser. En skola med ett starkt varumärke är en attraktiv skola. En attraktiv skola lyckas bra i gymnasievalet.

Vill ni bli en av dessa skolor? Då har ni kommit rätt, välkommen till oss på BizCare!

 

boxes_firstpage4
boxes_firstpage2
boxes_firstpage3
boxes_firstpage1
boxes_firstpage5

 

Senaste nyheterna
 • foto Wide Horizon – Transnational Mobility for activation young unemployed

  BizCare Insight HB is realized with Zakład Doskonalenia Zawodowego in Białystok (Poland) the project ‘Wide Horizon –  Transnational Mobility for activation young unemployed’  No. WND-POWR.04.02.00-00-0220/15 implemented under the Operational Programme Knowledge Education Development Measure 4.2 Transnational Mobility Programmes co-financed by the European Union under the European Social Fund. The Project is a response to the …

 • ungdomar 1 Skolambassadörsutbildning

  Nu är det hög tid att anmäla er skola till höstens utbildningsturné för skolambassadörer! För anmälan eller mer information om utbildningsdagen, kontakta Kajsa Lönn (kajsa.lonn@bizcare.se / 070-544 24 24) så skickas utförlig dokumentation ut! Välkommen till en utbildningsdag som gör skillnad!

 • Digital marknadsföring i praktiken

  Två lärorika utbildningsdagar i digital marknadsföring De forskningsstudier som belyst hur ungdomar söker information relaterat till sitt gymnasieval är tydliga på det faktum att de media ungdomarna främst förlitar sig på är digitala. Hur stark är er skola på att synas digitalt? Använder ni de sökord på hemsidan som ungdomarna själva skriver i googels sökfält? …

 • Allmänna råd om prövning 4 juli, 2016
  Nu finns allmänna råd för huvudmän, rektorer och lärare i deras arbete med att genomföra prövningar på ett likvärdigt sätt. De allmänna råden gäller för grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.
 • Var tredje elev i gymnasieskolan pendlar över kommungränsen 27 juni, 2016
  De lokala skolmarknaderna för gymnasieutbildning har sedan 2009 blivit färre och större. Ett minskat elevantal under flera år har sannolikt inneburit att det blivit svårare för många kommunala huvudmän att på egen hand erbjuda ett allsidigt utbud av program. Av de drygt 320 000 gymnasieeleverna pendlade cirka en tredjedel över en kommungräns 2014. Den här […]
 • Statistik om utbildning i svenska för invandrare 2015 22 juni, 2016
  Nu finns statistik om i utbildning i svenska för invandrare 2015. I statistiken ingår uppgifter om elever fördelade efter kön, ålder, tidigare utbildning, läs- och skrivinlärning, typ av anordnare, modersmål och födelseland. Studieresultat redovisas som provbetyg, kursbetyg och resultat av studierna efter 2-3 års studier.
 • Fler komvuxelever på grundläggande nivå, färre på gymnasial nivå 20 juni, 2016
  Antalet kursdeltagare i den kommunala vuxenutbildningen minskar. Utvecklingen ser dock olika ut. Elevantalet ökar på grundläggande nivå men minskar på gymnasial nivå.
 • Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan 19 juni, 2016
  Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna. Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle.
 • Mer matematik i grundskolan 14 juni, 2016
  Nu utökas undervisningstiden i matematik för elever i årskurs 4-6. Det gör att den totala undervisningstiden för matematik i grundskolan är 1125 timmar. Övriga ämnen är oförändrade. Förändringen börjar gälla från höstterminen 2016.
Senaste kurser och workshops
 • Lärorik utbildning i digital marknadsföring

  Praktisk ”hands on” kurs – digital marknadsföring Den 10/5 samt den 24/5 (tvådagars workshop med hemuppgifter emellan kursdatumen) har du möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat …

 • Tre lärorika seminarium

  BizCare har nöjet att bjuda in dig till årets mest lärorika seminarium om skolmarknadsföring! Hur får man fler ungdomar att hitta till hemsidan? Hur kan man skapa en ”hype” för sin skola på sociala medier? Hur använder man intressebloggar och youtube filmer för att skapa programmens attraktionskraft? Hur vet man vilka nyckelord som man ska …

 • Frukostseminarium, 15 februari

  Att lyckas med skolans marknadsföring på Internet! Välkommen till årets första frukostseminarium som arrangeras av BizCare. Tag chansen och ät frukost samtidigt som du lyssnar till Tomas Lönn, senior konsult inom sökmarknadsföring på BizCare, som introducera dig i marknadsföring på Internet samt går igenom hur ni får nya besökare till skolans webbplats och blir en …