Bli en vinnare i gymnasievalet. Vi hjälper er skola att lyckas.

En skola med ett starkt varumärke, är en skola med en unik profil. En skola med ett starkt varumärke vågar visa sin särart. En skola med ett start varumärke står stadigt när konkurrensens vindar blåser. En skola med ett starkt varumärke är en attraktiv skola. En attraktiv skola lyckas bra i gymnasievalet.

Vill ni bli en av dessa skolor? Då har ni kommit rätt, välkommen till oss på BizCare!

 

boxes_firstpage4
boxes_firstpage2
boxes_firstpage3
boxes_firstpage1
boxes_firstpage5

 

Senaste nyheterna
 • Vårens lärorika seminarium

  Vårens seminariedatum om skolmarknadsföring och hur man på bästa sätt kommunicerar med ungdomar kommer hållas den 21/2 i Göteborg, 8/3 i Malmö och 14/3 i Stockholm 3rpukly. För anmälan eller mer information, se här! Välkommen till ett lärorikt halvdagsseminarium som gör skillnad!

 • Digital Marknadsföring – nu i Malmö

  Två lärorika utbildningsdagar i digital marknadsföring De forskningsstudier som belyst hur ungdomar söker information relaterat till sitt gymnasieval är tydliga på det faktum att de media ungdomarna främst förlitar sig på är digitala. Hur stark är er skola på att synas digitalt? Använder ni de sökord på hemsidan som ungdomarna själva skriver i googels sökfält? …

 • Wide Horizon – Transnational Mobility for activation young unemployed

  BizCare Insight HB is realized with Zakład Doskonalenia Zawodowego in Białystok (Poland) the project ‘Wide Horizon –  Transnational Mobility for activation young unemployed’  No. WND-POWR.04.02.00-00-0220/15 implemented under the Operational Programme Knowledge Education Development Measure 4 explanation.2 Transnational Mobility Programmes co-financed by the European Union under the European Social Fund. The Project is a response to …

 • Statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi 2016 21 juni, 2017
  Från och med den 1 juli 2016 upphörde utbildning i svenska för invandrare som en egen skolform och blev istället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux). Nu finns statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi för år 2016.
 • Nytt statsbidrag till gymnasieskolans introduktionsprogram 21 juni, 2017
  Regeringen har aviserat ett nytt statsbidrag på 150 miljoner kronor till gymnasieskolans introduktionsprogram. Huvudmän som har minst 15 elever på introduktionsprogram kan söka högst 2 miljoner kronor. Vi bereder uppdraget just nu och ansökan öppnar i augusti.
 • Redovisning av försöket med spetsutbildningar 20 juni, 2017
  Elever i grundskolan som läst en spetsutbildning avslutar med höga meritpoäng samt fortsätter i stor utsträckning på ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Och elever som läst en spetsutbildning i gymnasieskolan fortsätter i högre utsträckning att studera på högskola. Samtidigt kan det inte uteslutas att eleverna i spetsutbildning skulle haft samma motivation och kunskapsnivå även om de deltagit […]
 • Ny statistik komvux: Långsiktiga trender håller i sig 19 juni, 2017
  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016. Det gäller ökning av utlandsfödda elever, ökat inslag av distanskurser och ett ökat inslag av externa anordnare.
 • Nästan 1 900 förskolor får bidrag till mindre grupper 19 juni, 2017
  1 873 förskolor får dela på 828 miljoner kronor när vi nu fördelar statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Kommuner och ägare till fristående förskolor ansökte om över 1,5 miljarder kronor så vi har tvingats prioritera bland ansökningarna.
 • Många gymnasiala lärlingar får jobb 14 juni, 2017
  Nästan 1 200 före detta gymnasiala lärlingselever som fått del av Skolverkets statsbidrag har svarat på en enkätundersökning om vad de gör efter sin utbildning. 86 procent svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. De allra flesta arbetar inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar […]
Senaste kurser och workshops
 • Lär dig att jobba praktiskt med onlinemarknadsföring

  Nu har du en möjlighet att under två dagar skapa en digital kampanj för din skola inför gymnasievalet 2018. Under kursen får du lära dig att praktiskt bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Detta möjliggör att du redan direkt under kursavsnitten kan komma igång att utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet …

 • Praktisk handledning i Onlinemarknadsföring

  Lär dig att jobba praktiskt sökmotoroptimering och onlinemarknadsföring. Den 16-17/5 har du möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet. Kursen omfattar 14 intensiva …

 • Bli en vinnare i gymnasievalet

  BizCare har nöjet att bjuda in dig till årets mest lärorika seminarium om skolmarknadsföring och ungdomskommunikation! Hur tar jag reda på hur ungdomar i grundskolan resonerar kring sitt gymnasieval? Hur får jag reda på vad det är för faktorer som får ungdomar att välja vår skola i andra istället för i första? Hur får jag …