Bli en vinnare i gymnasievalet. Vi hjälper er skola att lyckas.

En skola med ett starkt varumärke, är en skola med en unik profil. En skola med ett starkt varumärke vågar visa sin särart. En skola med ett start varumärke står stadigt när konkurrensens vindar blåser. En skola med ett starkt varumärke är en attraktiv skola. En attraktiv skola lyckas bra i gymnasievalet.

Vill ni bli en av dessa skolor? Då har ni kommit rätt, välkommen till oss på BizCare!

 

boxes_firstpage4
boxes_firstpage2
boxes_firstpage3
boxes_firstpage1
boxes_firstpage5

 

Senaste nyheterna
 • Ny praktisk workshop om onlinemarknadsföring

  Ta chansen och lär dig skapa digitala kampanjer för din skola inför gymnasievalet 2018 Vi sätter in ytterligare ett kurstillfälle på underbara Lydde Gård strax utanför Borås (i Marks kommun). Under kursdagarna får du lära dig att praktiskt bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Detta möjliggör att du redan direkt under kursavsnitten kan komma …

 • Vårens lärorika seminarium

  Vårens seminariedatum om skolmarknadsföring och hur man på bästa sätt kommunicerar med ungdomar kommer hållas den 21/2 i Göteborg, 8/3 i Malmö och 14/3 i Stockholm 3rpukly. För anmälan eller mer information, se här! Välkommen till ett lärorikt halvdagsseminarium som gör skillnad!

 • Digital Marknadsföring – nu i Malmö

  Två lärorika utbildningsdagar i digital marknadsföring De forskningsstudier som belyst hur ungdomar söker information relaterat till sitt gymnasieval är tydliga på det faktum att de media ungdomarna främst förlitar sig på är digitala. Hur stark är er skola på att synas digitalt? Använder ni de sökord på hemsidan som ungdomarna själva skriver i googels sökfält? …

 • Ny webbkurs om betyg för mellanstadielärare 16 oktober, 2017
  Från och med höstlovet erbjuder vi en ny webbkurs om betygssättning. Kursen riktar sig till lärare som undervisar elever i årskurs 4-6 och har ett särskilt fokus på betyg i lägre åldrar.
 • Ansök om att bli branschskola 11 oktober, 2017
  Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Skicka in ansökan senast 1 november.
 • Ett första steg mot digitala nationella prov 9 oktober, 2017
  De nationella prov som prövar skriftlig framställning ska göras på dator från höstterminen 2018. Idag är det upp till skolan om eleverna ska få använda digitala verktyg, men från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt.
 • Läs och lämna synpunkter på grundsärskolans kursplaner 8 oktober, 2017
  Från höstterminen 2018 kommer timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att delas upp i låg-, mellan- och högstadiet. För grundsärskolan ska dessutom det centrala innehållet i kursplanerna delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet både i ämnen och ämnesområden och att kunskapskrav i införs i årskurs 3 i fem ämnen. Den 9-18 oktober kan […]
 • Anmäl dig till inspirationsdagar för modersmålslärare 4 oktober, 2017
  Skolverket ordnar inspirationsdagar på två olika teman för modersmålslärare, en med fokus på Digitala resurser i modersmålsundervisningen", den andra fokuserar på att fördjupa kunskaperna kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Inspirationsdagarna arrangeras på flera orter under hösten.
 • Anmäl dig till Mötesplats sfi 2017 3 oktober, 2017
  Ta chansen att träffa kollegor, utbyta erfarenheter om angelägna frågor och diskutera hur verksamheten kan utvecklas med fokus på kvalitet, individanpassning och flexibilitet. Mötesplats sfi vänder sig till rektorer, lärare och till alla som arbetar med att utveckla sfi. Läs mer och anmäl dig.
Senaste kurser och workshops
 • Ny praktisk workshop om onlinemarknadsföring

  Ta chansen och lär dig skapa digitala kampanjer för din skola inför gymnasievalet 2018 Vi sätter in ytterligare ett kurstillfälle på underbara Lydde Gård strax utanför Borås (i Marks kommun). Under kursdagarna får du lära dig att praktiskt bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Detta möjliggör att du redan direkt under kursavsnitten kan komma …

 • Praktisk handledning i Onlinemarknadsföring

  Lär dig att jobba praktiskt sökmotoroptimering och onlinemarknadsföring. Den 16-17/5 har du möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet. Kursen omfattar 14 intensiva …

 • Bli en vinnare i gymnasievalet

  BizCare har nöjet att bjuda in dig till årets mest lärorika seminarium om skolmarknadsföring och ungdomskommunikation! Hur tar jag reda på hur ungdomar i grundskolan resonerar kring sitt gymnasieval? Hur får jag reda på vad det är för faktorer som får ungdomar att välja vår skola i andra istället för i första? Hur får jag …