Bli en vinnare i gymnasievalet. Vi hjälper er skola att lyckas.

En skola med ett starkt varumärke, är en skola med en unik profil. En skola med ett starkt varumärke vågar visa sin särart. En skola med ett start varumärke står stadigt när konkurrensens vindar blåser. En skola med ett starkt varumärke är en attraktiv skola. En attraktiv skola lyckas bra i gymnasievalet.

Vill ni bli en av dessa skolor? Då har ni kommit rätt, välkommen till oss på BizCare!

 

boxes_firstpage4
boxes_firstpage2
boxes_firstpage3
boxes_firstpage1
boxes_firstpage5

 

Senaste nyheterna
 • Vårens lärorika seminarium

  Vårens seminariedatum om skolmarknadsföring och hur man på bästa sätt kommunicerar med ungdomar kommer hållas den 21/2 i Göteborg, 8/3 i Malmö och 14/3 i Stockholm 3rpukly. För anmälan eller mer information, se här! Välkommen till ett lärorikt halvdagsseminarium som gör skillnad!

 • Digital Marknadsföring – nu i Malmö

  Två lärorika utbildningsdagar i digital marknadsföring De forskningsstudier som belyst hur ungdomar söker information relaterat till sitt gymnasieval är tydliga på det faktum att de media ungdomarna främst förlitar sig på är digitala. Hur stark är er skola på att synas digitalt? Använder ni de sökord på hemsidan som ungdomarna själva skriver i googels sökfält? …

 • Wide Horizon – Transnational Mobility for activation young unemployed

  BizCare Insight HB is realized with Zakład Doskonalenia Zawodowego in Białystok (Poland) the project ‘Wide Horizon –  Transnational Mobility for activation young unemployed’  No. WND-POWR.04.02.00-00-0220/15 implemented under the Operational Programme Knowledge Education Development Measure 4 explanation.2 Transnational Mobility Programmes co-financed by the European Union under the European Social Fund. The Project is a response to …

 • Sök statsbidrag för att stärka introduktionsprogrammen 14 augusti, 2017
  Huvudmän med minst 15 elever som går på ett introduktionsprogram kan söka bidrag för att genomföra insatser utifrån lokala behov. Sök senast den 15 september.
 • Sök statsbidrag för att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse 14 augusti, 2017
  Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling. Kommunala och fristående huvudmän för grundskolan och gymnasieskolan kan söka bidraget senast den 15 september.
 • Förändring i kursplanen för sfi 10 augusti, 2017
  Den 29 juni 2017 fattade regeringen beslut om en förordningsändring. Förändringen gäller målgruppsanpassade och sammanhållna studievägar och träder i kraft den 8 augusti 2017.
 • Beslut om bidragsramar för ökad jämlikhet 10 augusti, 2017
  Bidragsramarna tilldelas de 50 procent av huvudmännen som utifrån socioekonomiska förutsättningar har störst behov av bidraget. Bidragsramarna fastställs med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen.
 • Nytt statsbidrag för att öka jämlikheten 8 augusti, 2017
  Statsbidraget riktar sig till de huvudmän som har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna. Syftet med bidraget är att öka andelen grundskoleelever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Den 11 augusti kommer Skolverket att fatta beslut om vilka huvudmän som kommer att kunna ta del av bidraget.
 • Välkommen Peter Fredriksson 31 juli, 2017
  Idag tillträder Peter Fredriksson som ny generaldirektör på Skolverket. Han kommer närmast från en tjänst som utbildningsdirektör i Södertälje och har en bakgrund både som lärare och skolledare.
Senaste kurser och workshops
 • Lär dig att jobba praktiskt med onlinemarknadsföring

  Nu har du en möjlighet att under två dagar skapa en digital kampanj för din skola inför gymnasievalet 2018. Under kursen får du lära dig att praktiskt bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Detta möjliggör att du redan direkt under kursavsnitten kan komma igång att utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet …

 • Praktisk handledning i Onlinemarknadsföring

  Lär dig att jobba praktiskt sökmotoroptimering och onlinemarknadsföring. Den 16-17/5 har du möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet. Kursen omfattar 14 intensiva …

 • Bli en vinnare i gymnasievalet

  BizCare har nöjet att bjuda in dig till årets mest lärorika seminarium om skolmarknadsföring och ungdomskommunikation! Hur tar jag reda på hur ungdomar i grundskolan resonerar kring sitt gymnasieval? Hur får jag reda på vad det är för faktorer som får ungdomar att välja vår skola i andra istället för i första? Hur får jag …