Mentalt stark™ – En workshop om ungdomar & psykisk hälsa

Studier visar att ungdomar som har en god psykologisk motståndskraft är bättre rustade att klara av motgångar och kriser samt återhämtar sig snabbare från traumatiska händelser.

I den här workshopen fokuserar vi på att djupdyka i forskning kring vad som bygger och underminerar ungdomars psykologiska motståndskraft samt hur vi som vuxna kan hjälpa unga att bli mentalt starka.

Programmet ger dig:

  • En förståelse för vilka faktorer som bygger och underminerar psykologisk motståndskraft hos ungdomar
  • En förståelse för de emotionella utmaningar ungdomar möter i sin vardag
  • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar till konstruktivt självprat
  • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar med problemlösningsteknik
  • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar att finna bra coping strategier
  • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar att finna en värderad riktning i livet
  • En verktygslåda med praktiska metoder och tekniker vars syfte är att öka ungdomars psykologiska motståndskraft

Workshopen bygger på en mix av föreläsning, gruppövningar och diskussioner samt har hög grad av interaktivitet.

Datum, tid och plats:

9 april 2019 – MetaNoova Konferens, Stockholm

Pris per person 3.000 kr  (exkl moms). I priset ingår för och eftermiddagsfika, lunch samt kurslitteratur.

För anmälan eller mer information, maila info@bizcare.se så återkommer vi inom kort.