Mentalt stark™

En god psykologisk motståndskraft – att vara mentalt stark

Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande i livet och att växa av dessa upplevelser, vilket leder till att man upplever sig mer och mer kapabel att hantera sig själv då livet visar sig från sin mindre bra sida. Tag chansen gå delta i några av våra föreläsningar, kurser eller workshops om hur man arbetar för att bli Mentalt Stark.

En workshop om ungdomar och psykisk hälsa

Licensieringskurs för dig som arbetar med ungdomar