Digital Marknadsföring – nu i Malmö

Två lärorika utbildningsdagar i digital marknadsföring

De forskningsstudier som belyst hur ungdomar söker information relaterat till sitt gymnasieval är tydliga på det faktum att de media ungdomarna främst förlitar sig på är digitala. Hur stark är er skola på att synas digitalt? Använder ni de sökord på hemsidan som ungdomarna själva skriver i googels sökfält? Har ni koll på hur ungdomarna uppfattar er digitala närvaro? Har skolan en digital marknads- och kommunikationsplan?

Nu erbjuder vi en praktisk ”hands on” kurs i digital marknadsföring

Måndagen den 14 november och tisdagen den 15 november anordnar vi en tvådagars workshop på Scandic Kramer i Malmö. Här har du som skolledare/skolmarknadsförare möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet tadalafil no prescription.

Mer info om utbildningsdagarna finns under Kurser & Workshops.