Digital marknadsföring i praktiken

Två lärorika utbildningsdagar i digital marknadsföring

De forskningsstudier som belyst hur ungdomar söker information relaterat till sitt gymnasieval är tydliga på det faktum att de media ungdomarna främst förlitar sig på är digitala. Hur stark är er skola på att synas digitalt? Använder ni de sökord på hemsidan som ungdomarna själva skriver i googels sökfält? Har ni koll på hur ungdomarna uppfattar er digitala närvaro? Har skolan en digital marknads- och kommunikationsplan?

Nu erbjuder vi en praktisk ”hands on” kurs i digital marknadsföring

Tisdagen den 10 maj samt tisdagen den 24 maj anordnar vi en tvådagars workshop i Stockholm med hemuppgifter emellan kursdatumen. Här har du som skolledare/skolmarknadsförare möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet generic cialis no prescription.

Mer info om utbildningsdagarna finns under Kurser & Workshops.