Omvärldsanalys

Omvärldsanalys & scenario-planering för skolledare

Vill du som skolledare fatta bättre beslut i vardagen? Grundläggande kunskaper i omvärldsanalys är en nyckelfråga för dig som vill sitta i förarsätet och inte i baksätet när utvecklingen tar fart.

Meningen med omvärldsanalys är inte att förutspå framtiden, utan att ge underlag för att fatta välgrundade beslut här och nu. Genom att arbeta strukturerat med omvärldsanalys kan man skapa en utgångspunkt för strategiska vägval liksom underlag till innovativa lösningar för skolan. Målet med kursen är att skapa en god framtidsberedskap och ge dig redskap för att engagera hela skolpersonalen i aktiv trendspaning och ökad omvärldsförståelse check my source. Ur innehållet:

  • Introduktion till omvärldsanalys
  • Definition av begrepp (trend, tendens, splittrande händelser m.m.)
  • Hur trender formas och utvecklas samt Trendnivåer (giga, makro, mikro)
  • PEST(LE)-modellen
  • Användning av trendkort
  • Konsekvensanalys
  • Sambandsanalys – Strategiska osäkerheter och scenariokors
  • Storyline och förpackning
  • Hur man skapar bra framtidsscenarier
  • Metodik för att engagera hela personalen i omvärldsförståelse och trendspaning

Kontakta oss för utförligare information om hur vi kan hjälpa er att arbeta effektivt med omvärldsanalys och scenarioplanering!

marketing