Kommunikation

Konsten att påverka söktrycket av skolelever

Hur väl lyckas ni att kommunicera det er skola står för till ungdomarna? Vet ni varför de elever som inte söker till er skola väljer bort er? Har ni full koll på vilket rykte ni har bland ungdomar i Åk9?

I en tid då konkurrensen om elever är tuff blir tydlig och pricksäker kommunikation kring det som särskiljer er skola från andra skolor helt avgörande för söktrycket. För att kunna kommunicera skolans budskap på ett bra sätt krävs kunskap om hur ungdomarna resonerar kring både er skola, konkurrerande skolor och om sitt gymnasieval rent generellt. Det handlar inte om billiga säljknep och kortsiktiga lockrop utan om att på djupet först förstå hur skolan uppfattas och hur ungdomarna resonerar, för att sedan skräddarsy budskapet så att de attraktiva fördelarna med er skola verkligen når fram till ungdomarna.

Vill du lära dig hur ni kan utveckla er skolas marknadskommunikation och genom detta ta kontroll över ryktet skolan har bland ungdomar i Åk9? Våra seminarium om marknadskommunikation mot elever gör skillnad, kontakta oss så berättar vi mer!

ungdomar 1